Ameland
De boot naar Ameland vertrekt vanuit Holwerd, 14 km van Paesens-Moddergat.

Engelsmanplaat
Deze zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog was rond 1500 nog vrij groot en bestond gedeeltelijk uit met helmgras begroeide duinen. In de negentiende en twintigste eeuw is de oppervlakte veel kleiner geworden. De afsluiting van de Lauwerszee in 1969 heeft hier een grote rol in gespeeld en mogelijk zal de Engelsmanplaat binnen honderd jaar helemaal in zee verdwenen zijn. Kenmerkend zijn het vogelwachtershuisje en het baken, die tijdens het wadlopen steeds in het zicht zijn. De Engelsmanplaat wordt in het Fries Kalkman genoemd.

Schiermonnikoog
De boot naar Schiermonnikoog vertrekt vanuit Lauwersoog, 14 km van Paesens-Moddergat (fietsend of te voet: 11 km).

Wierum
Wierum is, net als Paesens-Moddergat, een van de weinige traditionele vissersdorpen die nog aan zee liggen. Kenmerkend is de kerk met een tufstenen toren uit de twaalfde eeuw. Deze is in de verre omgeving, zowel vanaf land als zee, te zien. In Wierum wonen ongeveer 370 mensen.

Nes
Het dorp Nes is na de eerste bedijkingen rond 1180 ontstaan op een soort schiereiland: 'Nes' betekent 'landtong'. Het geheel Romaanse bakstenen kerkje was vroeger een belangrijk landmerk voor mensen op zee, maar sinds de dijkverhoging in de jaren zeventig is alleen de punt van de zadeldaktoren nog te zien. Het authentiek gebleven dorp telt ongeveer 400 inwoners.

Paesens-Moddergat
Paesens en Moddergat zijn vanouds vissersdorpen met een rijke geschiedenis. Hoewel de visserij ook nu nog een belangrijke rol speelt is het vooral de vissersramp van 1883 die de dorpen bekend heeft gemaakt. Veel over het verleden is te zien in het openluchtmuseum 't Fiskershúske, waar enkele bewaard gebleven vissershuisjes voor het publiek zijn opengesteld. De laatromaanse kerk dateert van omstreeks 1200. Bijzonder van Paesens-Moddergat is nog dat je via een pier ongeveer twee kilometer de zee in kunt lopen. In het TV-programma "De mooiste plek van Nederland" van de NCRV (2004) eindigde Paesens-Moddergat op de tweede plaats. Paesens telt ongeveer 260 inwoners en Moddergat ongeveer 230.

Paesensrede
De Paesensrede is een grote vaargeul aan de zuidwestkant van de Engelsmanplaat, die is afgesplitst van de Zoutkamperlaag. Vele kleine geulen komen hier bijeen en vormen een indrukwekkend stroomgebied. Vroeger lag de vissersvloot van Paesens-Moddergat hier in de zomer voor anker. Omdat er geen haven was moest de gevangen vis met kleine boten aan land gebracht worden. Nu ligt er soms een zeilschip te wachten tot het weer hoogwater wordt. Ook is de Paesensrede een geliefde plaats voor kokkelvissers, die met de hand de schelpen opvissen. Soms zwemt er een zeehond voorbij.

Zoutkamperlaag
De Zoutkamperlaag, vernoemd naar het dorp dat nu in het Lauwersmeergebied ligt, voorziet een groot deel van de Waddenzee ten zuiden van Schiermonnikoog van water. De geul staat in open verbinding met de Noordzee en vormt de vaarweg voor de veerboot tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog. De Zoutkamperlaag vormt een natuurlijke barrière op het wad tussen Paesens-Moddergat en Schiermonnikoog. Om te kunnen wadlopen naar Schiermonnikoog moet je daarom veel oostelijker zijn, ver voorbij Lauwersoog.

Peazemerlannen
In april 1973 brak de dijk door die om de Peazemerlannen ligt en werd besloten deze niet meer dicht te maken en de zee vrij spel te geven. Het heeft een gevarieerd kwelderlandschap opgeleverd met een rijke flora en fauna. Kenmerkende wadplanten zijn de zeeaster, zoutmelde, zeealsem en het Engels lepelblad. Vogels als kluten, zilverplevieren, zwarte ruiters en groenpootruiters komen hier voor, maar ook de slechtvalk is een typische bewoner van dit gebied. In de winterperiode zijn hier duizenden brand- en rotganzen te zien en rond de pier zwermt dan vaak een groep sneeuwgorzen. De Peazemerlannen wordt beheerd door It Fryske Gea.

Bantpolder
De Bantpolder maakt deel uit van het Nationaal Park Lauwersmeer en is een belangrijk broedgebied voor weidevogels. Hoewel je het gebied niet in kunt is het wel mogelijk er omheen te lopen. Hier zijn dagelijks veel vogelaars te zien. Als broedvogels heeft dit gebied: visdiefje, kemphaan, noordse stern en veel weidevogels. In de trektijd komen hier veel vogels rusten en foerageren. De Bantpolder wordt beheerd door Natuurmonumenten.

Lauwersmeer
Het Lauwersmeer is op 23 mei 1969 ontstaan door het afsluiten van de Lauwerszee. Het Lauwersmeergebied hoort tot een van de rijkste gebieden voor vogels in Nederland. Typische bewoners voor het gebied zijn watervogels zoals smienten en pijlstaarten, maar ook de zeearend wordt regelmatig gezien. In 2003 werd officieel de status van Nationaal Park toegekend. Behalve natuur zijn er om de omgeving verschillende van oorsprong middeleeuwse plaatsen te vinden, zoals Zoutkamp en Anjum. Bij deze laatste plaats is het vakantiepark Esonstad gebouwd, een quasi-historische stad. In november 2004, in het TV-programma "De mooiste plek van Nederland", eindigde het Lauwersmeer op de derde plaats.

Lauwersoog
Lauwersoog ontstond bij de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. Tegenwoordig is het een levendige visserijhaven waar je op verschillende plaatsen verse vis kunt kopen en waar je lekker kunt eten onder het genot van een weids uitzicht. Lauwersoog is de vertrekplaats voor de veerboot naar Schiermonnikoog. In de omgeving zijn verschillende recreatie- en overnachtingsmogelijkheden, zoals Camping Lauwersoog, of het bungalowpark Natuurdorp Suyderoogh.

   
home | programma 2018 | het gebied | links | contact
 
 
 
Klik op bovenstaande icoontjes om meer over het gebied te lezen.
 Deze site is een initiatief van Oan 'e DykDeze site is ontworpen en
gemaakt door Logoshop

Ameland